Energie Bespaar Advies

Gecko Groen deelt dit onder in een quickscan, maatwerkadvies en/of energielabel.

Quickscan

U wilt weten of er wel te besparen valt in huis, maar weet niet zeker waar eerste naar te kijken.
Volgens de reclame’s is er van alles te doen dubbel HR++ glas, vloer-, dak- en/of muurisolatie en nog meer.
Hierdoor ziet u door de bomen het bos niet meer…
Om deze reden heb ik de ‘Quickscan’ in het leven geroepen, deze is vrijblijvend en gratis.
Dit is om de stap naar een beter milieu en kostenbesparing op uw energierekening kleiner te maken.
Bij een quickscan wordt er een ronde gedaan door het huis en wordt u gewezen op punten die aangepast zouden kunnen worden.
Er wordt aangegeven welke het meest efficiënt zijn en waar op gelet dient te worden.
Ook wordt er gekeken n.a.v. de energierekening of hier bespaard kan worden door een overzichtelijke vergelijking te geven van de verschillende energieleveranciers.
U krijgt achteraf een e-mail met daarin in het kort de gevonden verbeterpunten.

Kosten Quickscan: GRATIS (incl. voorrijkosten tot 15 km rondom Barchem (Gld))

De volgende vallen onder het zogenoemde EPA.
EPA staat voor Energie Prestatie Advies en het is een gestandaardiseerde normering (EPBD) om de energiezuinigheid van een woning aan te duiden, waarbij ‘G’ het minst zuinig en ‘A++’ het meest zuinig is (deze aanduiding wordt ook sinds een aantal jaren gevoerd op consumenten elektronica en is voornamelijk zichtbaar op witgoed). Hiermee wordt gestreefd om de CO² uitstoot te verlagen en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, met als prettige bijkomstigheid dat uw energiekosten omlaag gaan.

Energielabel

Met een energielabel/EPA-label voor een gebouw wordt duidelijk hoe energiezuinig het pand is t.o.v. een ander pand. Bij dit label krijgt u een beperkt aantal energiebesparende adviezen. Deze adviezen zijn standaard maatregelen die een woning zuiniger maken. Deze adviezen zijn dus niet specifiek voor uw huis opgesteld en geven een algemeen idee welke maatregelen genomen kunnen worden om het huis energie zuiniger te maken. Vaak is een energielabel nodig om subsidie op isolatie maatregelen te krijgen.
U krijgt achteraf een rapport van de gevonden verbeterpunten en het (bij de instanties gedeponeerde) energielabel.

Kosten Energielabel (woning tot 800m²): € 125,= (incl. BTW en andere kostentoeslagen)

Maatwerkadvies (EPA)

Bent u van plan om uw woning energiezuiniger te maken en wilt u weten welke maatregelen uitgevoerd kunnen worden, dan is een maatwerkadvies op zijn plaats. Bij een maatwerkadvies zijn de bezuinigingsmaatregelen uitgebreider en concreter dan bij een energielabel. Dit is omdat bij een maatwerkadvies gekeken wordt naar de gemiddelde investering voor de maatregelen en op welke termijn de investering terugverdient kan worden. Ook wordt er aangegeven welke maatregelen voor u het meest rendabel zijn. Met dit rapport kunt u geïnformeerd en bewust keuzes maken hoe u uw woning op energie kunt besparen.

Kosten maatwerkadvies (woning tot 800m²): € 195,= (incl. BTW en toeslagen)
Na toegepaste maatregelen een Energielabel: €30,= (incl. BTW en toeslagen, bij een door Gecko Groen opgemaakt rapport).

 

© Copyright - Gecko Groen